HEROS

NOWOCZESNA FORMA OCHRONY

  • Agencja Ochrony „HEROS” mieści się w Sosnowcu. Naszym celem jest dostarczanie Klientom kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia. Służą do tego procedury działające  od momentu analizy potrzeb Klienta, poprzez przygotowanie koncepcji ochrony, rekrutację, bezpośrednią kontrolę i weryfikację realizacji usługi, wsparcia technicznego, kontaktu z Kontrahentem po Dział Obsługi Klienta zajmujący się sprawami administracyjnymi. 
  • Stosujemy bardzo wysokie kryteria doboru pracowników ochrony fizycznej, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności.  Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta.  Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest dokonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia. W obiektach chronionych przez Heros,  system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.
  • Posiadamy doskonale zorganizowane: Patrole Interwencyjne, Centrum Monitoringu i OFI.